Diş Tedavileri

Alanya En İyi Diş Klinikleri? Fiyatlar

Diş tedavi yöntemleri teknolojinin gelişmesi ile beraber büyük ilerleme kaydetmiştir. Günümüzde diş tedavileri artık gerçeğe yakın bir şekilde yapılır. Doğal diş görünümüne sahip olan pek çok tedavi şekli bulunur. Diş tedavileri aynı zamanda estetik bakımdan da güzel sonuçların elde edilmesini sağlar. Ağız ve diş sağlığı besinlerin daha kolay bir şekilde sindirilmesini sağlayan, sağlığın en önemli organizmaları arasında yer alır.

Yeni Diş Tedavi Yöntemleri

Diş tedavi yöntemleri genellikle diş çürükleri nedeniyle meydana gelen ağrı sonucunda insanların yaşamlarının kötü etkilenmesi nedeniyle gerçekleştirilir. Çürüklerin giderilmesi işlemleri sadece diş çekimleri ile giderilmez. Bunun yanında uygulanan çeşitli tedavi yöntemleri bulunur. Bu tedavi yöntemlerine diş hekimlerinin gerçekleştirdiği muayenelerden sonra karar verilir.

Oral Diagnoz ve Radyoloji

Oral diagnoz ve radyoloji diş kliniklerinde hastaların tedavilerine başlanmadan önce ilk ziyaret edilen kliniklerdir. Bu kliniklerde uzman diş hekimleri tarafından ağız içi muayene işlemleri gerçekleştirilir. Bunun yanında diş ve çene yapılarını gösteren panoramik röntgen çekme işlemleri gerçekleştirilir. Bu işlemlerden sonra hastalara özel tedavi planlarının çıkarılması sağlanır. Fakat ağızda yalnızca çürük dişler, çekilmiş diş eti sorunları, gömük dişler görülmez. Damak, yanak, çene kemikleri üzerindeki yumuşak dokularda da hastalık durumları söz konusu olabilir. Oral diagnoz ve radyoloji kliniğinde vücudun farklı yerlerinde bulunan fakat ağız içerisinde dokularda belirti gösteren diyabet ve Behçet gibi hastalıkların ve aft gibi hastalıkların da teşhis ve tedavileri gerçekleştirilir.

Başarılı diş tedavisi tüm hastalıklarda olduğu gibi ilk önce teşhis konulması ile gerçekleştirilir. Bu bakımdan oral diagnoz aslında oldukça önemli bir görevi yerine getirir. Ağız içi muayene işlemlerinde çene, yüz, çene eklemi, damak, dudaklar, dil, boyun, burun bölgelerinde bulunan tüm dokular muayene edilir. Bunun yanında diş dizilimi ve köklerin net bir şekilde görünebilmesi içi panoramik röntgen çekme işlemleri uygulanır.

Ağızdaki bakteri plakları, diş eti çekilmeleri, fistüller, diş taşları, üst üste binen dişler, çürükler, çene kapanışları gibi konuların değerlendirilmesi sağlanır. Bu aşamada henüz ağrı olmayan dişler ya da çekilmeye yeni başlamış olan diş etleri de değerlendirilir. Bunlar için de koruma tedavileri uygulanabilir.

Bunların yanı sıra tedavi için gelen hastalara var olan tansiyon, alerji, kalp damar, hormonal rahatsızlıklar, astım, diyabet, düzenli kullandıkları ilaçlar da sorulmalıdır. Bu hastalıkların olması hem tedavi yöntemlerini hem de tedavide kullanılacak olan ilaçları etkileyecektir. Oral diagnoz ve radyoloji kliniklerinde hastaların bütün hikayesi alınarak buna uygun bir şekilde diş tedavileri planlanır. Bunun yanında hastaların diş tedavilerinden ne gibi beklentilerinin olduğu da öğrenilir. Muhtemel sonuçlar hastalara detaylı bir şekilde anlatılarak gerçekleştirilecek olan tedaviler önerilir.

Diş tedavilerinde radyolojik tetkikler de etkili yöntemler arasında yer alır. Bu tetkikler; ağız içi ve ağız dışı röntgen, dental tomografi, periapikal röntgenler, panoramik röntgenler şeklindedir. Bunlar içerisinden dental tomografi yönteminde normal röntgenlerde görülmeyecek olan sagital, aksiyel ve koronal bakımdan çok sayıda kemik ve yumuşak doku görüntülerinin alınması sağlanır. Bunun yanı sıra bu görüntüler ileri seviyelerde özel yazılımlar ile tekrardan yapılandırılarak görüntü alınması istenen bölgelerin istenen açılardan her yönden görüntülenmesi sağlanır. Teşhis açısından gerekli olan tüm detayları ve doğru ölçümleri sağlayan bu kesitler tedavilerde yol gösterici olurlar. Ağız içi ve ağız dışı röntgenler tüm diş hekimi muayenelerinde rahatlıkla alınabilen tek ya da birkaç dişi gösteren periapikal röntgenlerdir. Bu röntgenlerde diş ile birlikte kökü, çürükleri, kemik kayıpları, diş ve diş kökü enfeksiyonları rahat bir şekilde görülebilir.

Konservatif Diş Tedavileri

Malzeme teknolojilerinde yaşanan gelişmeler ile bugün kompozit dolgular diş hekimliği pratiğinde farklı çeşitli alanlarda kullanılır. Küçük ve orta ölçekli diş dokusu kayıplarında kompozit sıklıkla kullanılan ve son derece başarılı olan bir dolgu malzemesidir.

Ön dişlerde kaza sonucunda oluşan renk değişikliği, kırık, arka dişlerde eski amalgam dolgular, diş renginde olan kompozit dolgular yardımıyla onarılabilir. Dişlerin arasında bulunan aralıklar da kompozit dolgular yardımıyla rahatlıkla kapatılabilir.

Çürük olan diş dokularının uzaklaştırılmasından sonra dişlerin doğal renkleri ile uyumlu olan kompozit dolgu malzemeler kullanılarak doğal diş dokularından ayırt edilemeyen estetik sonuçlar oluşturulabilir. Estetik kompozit restorasyonlar ile anatomik, fonksiyonel ve estetik bozukluklar dişlere yapılan minimal müdahaleler ile düzeltilebilir. Doğal diş dokularına dokunulmadan dişlere yeni bir form ve hastalara güvenli bir gülümseme kazandırmak mümkün olur.

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi

Ağız diş ve çene cerrahisi bütün yaş aralığındaki bireylerde ağız, diş ve çene bölgesinde sert ve yumuşak doku hastalıkları, bozukluklar ve yaraların düzeltilmesi amacıyla gerekli tanı ve tedavileri uygulayan ana bilim dalıdır. Ağız diş ve çene cerrahisi;

 • Çene eklemi hastalıklarının tedavi edilmesi
 • Dişlerin normal ve cerrahi çekimleri
 • Ortognatik cerrahi operasyonların gerçekleştirilmesi
 • Gömülü dişlerin çekilmesi işlemleri
 • Çene kırıklarının konservatif ve cerrahi tedavilerinin sağlanması
 • Dental ve zigomatik implant uygulamaları
 • Travmatik diş ve destek doku yaralanmalarının tanısı, tedavileri ve uzun dönemde takip edilmeleri
 • Çene kist ve tümörlerinin tanı ve tedavi aşamaları
 • Kemik ogmentasyonları
 • Preprotetik cerrahi operasyonlar
 • Sinüs tabanı yükseltme işlemleri ile ilgilenir.

Sağlıklı bireylerin yanında özel bakım gereksinimleri olan, fiziksel ya da zihinsel engelli bireyler, kronik sistemik hastalığı olan bireyler ağız diş ve çene cerrahisi ana bilim dalında muayene olabilirler. Ağız diş ve çene cerrahisi kliniklerine başvuran hastalara ilk muayenelerinde tanı ve tedavi planlaması bölüm uzmanı hekimler tarafından anlatılır.

Endodonti (Kanal Tedavisi)

Endodonti (Kanal Tedavisi)
Endodonti (Kanal Tedavisi)

Endodonti, diş hekimliğine ait uzmanlık dallarından biridir. Endodonti, günümüzde sıklıkla kanal tedavileri ile beraber anılır. Bu bilim dalı hekimlerine ise endodontist ismi verilir. Endodonti hekimleri temel olarak dişlerin doğal dişlerinin korunması amacıyla çalışmalarını sürdürür. Bunun için ağızda bulunan dişler mümkün olduğunca korunur ve ağız içerisinde tutulmaya çalışılır. Endodonti kliniğinde kırık, çürük, enfeksiyon, travma gibi sebeplerle diş pulpasında ve çevresinde meydana gelen hasarların tedavi edilmesi sağlanır.

Bu amaçlarla endodonti hekimleri, kanal tedavisi uygulayabileceği gibi dişin canlılığının korunması amacıyla rejenerasyon tedavileri de gerçekleştirilebilir. Rejenerasyon tedavileri ile diş kökünün içinde canlı dokuların meydana getirilmesi hedeflenirken kanal tedavilerinde doğal dişin ağız içerisinde korunması amaçlanır.

Diş hekimleri kanal tedavileri ile alakal eğitimli olsalar da bu tedaviler için endodonti uzmanlarına başvurmak gerekir. Endodonti uzmanı olan diş hekimleri 5 yıl diş hekimliği eğitimi aldıktan sonra en az 3 yıl olmak üzere endodonti alanında uzmanlık eğitimi de alırlar. Bu sayede tedavi aşamasında öngörülemeyen komplikasyonların oluşma riskleri de en aza indirilmiş olur.

Endodonti tedavilerinde dişin pulpasında yer alan damar ve sinirlerin buradan çıkarılması ile işleme başlanır. Kanallarda oluşan boşluklar dezenfekte edilir. Mevcut kanal yapılarının genişletilmesi sağlanır. Kanallarda meydana gelen boşluklar özel bir dolgu malzemesi ile kapatılarak işlem gerçekleştirilir. Bu açıdan kanal tedavilerinde öncelikle kişilerin dişlerinde meydana gelen sorunların dental muayene ve radyolojik görüntüleme yöntemleri kullanılarak belirlenmesi önemlidir. Endodontik tedavi için karar verildikten sonra diş hekimi ağrının azaltılması amacıyla lokal anestezi uygulayacaktır. İlk önce dişin mine ve dentin tabakalarında meydana gelen çürükler temizlenir. Burada pulpaya bir yol oluşturulur. Sonrasında tedavi edilecek dişe rubber dam takılarak dişlerin izole edilmesi sağlanır. Gerekli görülmesi halinde radyolojik görüntüleme yöntemleri ile dişler tekrardan kontrol edilir. Özel aletler kullanılarak kökün bulunduğu kanaldaki mikroorganizmaların yok edilmesi sağlanır.

Temizlenen kanal boşluklarının dolgu maddeler ile kapatılması ve dişin üst kısımlarının kuron ile kapatılması ile tedavi sürecinin sonlandırılması sağlanır. Kanal tedavileri esnasında gerçekleştirilen işlemler sonucunda diş ve çevre doku arasındaki ilişkinin kesilmesi sağlanır. Bu sayede olası bir enfeksiyon oluşma ve tekrarlama riskleri de azalacaktır. Endodonti tedavisi sonrası dişler ölü olsa bile çiğneme fonksiyonlarını sorunsuz bir şekilde yerine getirir.

Protetik Diş Tedavileri

Protetik diş tedavisi çoğunlukla tedaviye geç kalmış hastalarda başvurulan tedavi seçeneklerinden biridir. Bu yöntemde kaybedilen dişlerin yerine ağız bütünlüğünü bozmayacak şekilde estetik bir görüntü için çeşitli protezler kullanılır. Bu yöntem genellikle protez diş tedavisi ismi ile de bilinir. Bu uygulama sayesinde kişiler kendilerini estetik bakımdan daha iyi hissedeceklerdir.

Protetik diş tedavileri bunun yanında kişilere çiğneme ve konuşma fonksiyonlarını geri kazandırma özelliğine de sahiptir. Bu sayede ağız ve diş sağlığına önemli katkılar sağlar. Bu işlemler sadece protez uzmanı olarak isimlendirilen prostodontist hekimler tarafından gerçekleştirilir. Protez uzmanı olan hekimler farklı nedenlerle dişlerin tamamının ya da bir kısmının kaybedilmesi durumlarında boş kalan yerlerin doldurulması amacıyla işlerini yürütür. Kişileri sosyal yaşamdan izole edecek kadar rahatsız eden diş kaybı durumları protetik diş tedavileri ile giderilebilir.

Kron Tedavisi

Dolgu ile restore edilemeyecek büyüklükte diş dokusu kaybının meydana gelmesi durumunda dişlerin kron tedavisi ile restore edilmesi mümkündür. Kron uygulamaları dişlerin tüm yüzeylerini kaplar. Bunun yanında kronun üretildiği malzemeye uygun siman kullanılarak dişe yapıştırılması ile restorasyon işlemi gerçekleştirilir.

Kron üretimlerinde estetik beklentileri, biyolojik ve mekanik gerekliliklere göre değerli metal alaşımları, alüminyum destekli porselen, zirkonyum ya da tam seramik malzemeler kullanılabilir.

Köprü Tedavileri

Diş eksikliklerinin giderilmesi durumlarında implant yerleştirme ilk seçenektir. Fakat implant uygulamasının yapılamadığı durumlarda diş eksikliklerinde köprü uygulaması tercih edilir. Tek ya da birden çok diş eksikliği durumunda dişsiz bölgedeki komşu dişlerin küçültülmesi ile hazırlanan tek parça köprüler küçültülerek dişler üzerine yapıştırılması sağlanır. Bu sayede eksik diş ya da dişlerin yerlerine konması sağlanmış olur.

Diş eksikliğinin olduğu bölgeye göre köprülerin üretilecekleri malzemeler de değişiklik gösterir. Kron yapımındaki gibi köprü yapımlarında da zirkonyum, metal, alüminyum destekli porselen ya da tam seramik malzemeler tercih edilebilir. Sonrasında bunların uygun simanlar ile yapıştırılması sağlanır.

Ortodonti

Ortodonti, dişlerde meydana gelen çapraşıklık sorunları, çenelerdeki kapanış problemleri tedavileri ile ilgilenir. Hareketli apreyler ya da sabit tedavi yöntemleri ile çene büyümesinin yönlendirilmesi, kötü alışkanlıkların çenelere yapmış olduğu olumsuzluklar, bütün çapraşıklık sorunlarının giderilmesi ortodonti uzmanları tarafından gerçekleştirilir.

Kullanılan teller ve tutucular diş renginde üretildiği için estetik açıdan problemler de ortadan kalkar. Ortodontik tedavilerin her yaşta rahatlıkla uygulanması mümkündür. Ortodontik tedavilerde kullanılan tellerin dişlerin dil kısımlarına yerleştirildiği ve dışarıdan görünmeyen lingual ortodontik tedavi ile tel görüntüsünden kurtularak tedavinin gerçekleştirilmesi mümkündür. Bunun yanında dışarıdan belli olmayan şeffaf plaklar yardımıyla diş çapraşıklarının düzeltilmesi sağlanabilir.

Tel görünümünden memnun olmayan çocuk hastalar için estetik ve renkli teller son dönemlerde sıklıkla tercih edilir. Bu tedavi çeşitleri çocuk ve erişkin hastalarda kliniklerde başarılı bir şekilde uygulanır.

Pedodonti (Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı)

Pedodonti 0-13 yaş grubunda olan çocukların süt ve daimi dişlerinin korunması, kalıtımsal, travma, çürük ve buna benzer etkenlerin dişlerde oluşturduğu sorunların giderilmesini amaçlayan bir ana bilim dalıdır. Pedodonti, bebeklikten itibaren çocukların ağız ve diş sağlıklarını, çene ve yüz bölgesi gelişimlerini takip ve tedavi eden ve bunun yanında koruyucu önlemleri de içine alan diş hekimliğine verilen isimdir. Pedodontistler bu dönemde bebek, çocuk ve gençlerin ağız diş sağlığı ile ilgili gereksinimlerine uygun olarak önleyici ve tedavi edici tüm tedavi ve koruyucu uygulamaları sağlar.

 • Yer Tutucular
 • Çocuk protezleri
 • Süt ve genç sürekli dişlerde restoratif dolgu tedavileri
 • Diş çürüklerinde koruyucu ve önleyici uygulama çalışmaları
 • Kötü ağız alışkanlıklarının durdurulmasına yönelik tedaviler
 • Diş travmalarının tedavi edilmesi
 • Endodontik tedavi seçenekleri

Çocuk diş hekimliği uygulamalarının ilk amacı diş sorunlarının oluşmasına engel olacak önlemleri almak ve çocuklar için çürüksüz bir gelecek sağlamaktır. Bu amaçla gerçekleştirilen işlemler koruyucu diş hekimliği uygulamaları olarak isimlendirilir. Diş çürüğünü önlemek amacıyla gerçekleştirilen koruyucu uygulamalar için de çocuk ve ailesinin ağız ve diş sağlığı ve beslenme konularında eğitilmesi son derece önemlidir.

Periodontoloji (Diş Eti Hastalıklarının Tedavisi) 

Dişleri çevreleyen kemik, diş eti, ligamentler ile alakalı tüm hastalıkların tedavileri bu bölümde yapılır. Diş fırçalama, diş ipi kullanımı ve rutin diş hekimi ziyaretlerinde doktorların uygulamış olduğu profesyonel temizlik işlemleri periodontal hastalıkların önlenmesinde yeterli olacaktır.

Hamilelik döneminde meydana gelen hormonal değişiklikler, hatalı ya da yetersiz ağız bakımı, bazı sistemik rahatsızlıklar diş eti hastalıklarına neden olabilir. Akut, gingivitis, kronik periodontitis, ülseratif diş eti hastalıklarının tedavisi, dişeti apseleri, kök düzeltmesi, flap operasyonu gibi cerrahi teknikler ve biyolojik malzemeler kullanılarak diş eti hastalıkları uzmanlar tarafından düzeltilir.

Periodontoloji tedavisi çeşitli aşamalarla ön plana çıkan bir durumdur. Genel olarak bakıldığında periodontoloji tedavisinde uzman hekimlerce gerçekleştirilen tedavi aşamaları şu şekildedir;

 • Hastalığın teşhis edilmesi
 • Hastalık ve ağız bakımı ile alakalı olarak bilgi paylaşımı yapılması
 • Profesyonel temizlik uygulamaları
 • Antibiyotik tedavileri
 • Cerrahi tedaviler ve uygulama çalışmaları
 • Tamamlayıcı ve destekleyici tedavileri

Periodontoloji tedavisi esnasında hastalığın doğru bir şekilde teşhis edilmesi son derece önemlidir. Hastalık ile alakalı doğru tanı konması için hastalardan ön bilgi, radyografik değerlendirmeler, klinik muayene ile alakalı çeşitli bilgilerin alınması gerekir. Bunlardan sonra tedavinin diğer aşamalarına geçmek mümkün olur.

İmplant Uygulamaları

İmplantlar, diş kökü gibi çalışması amacıyla çene kemiklerine cerrahi operasyonlar ile yerleştirilen biyolojik açıdan uyumlu olan titanyumdan üretilen vidalardır. Tek ya da birden çok diş eksikliği durumunda lokal anestezi altında başarılı bir şekilde uygulanmaları mümkündür. Dental işlemler konusunda endişe yaşayan hastalarda implant uygulamalarının sedasyon ve genel anestezi altında da gerçekleştirilmesi mümkündür.

Genellikle implantlar diş etine yapılan kesi ile çene kemiğinin ortaya çıkarılması ile yerleştirilirler. Bir hafta sonra alınmak için kesilen diş eti kısımlarına dikiş atılır. Operasyonu takip eden dönemde kullanılan ilaçlar sayesinde sorunsuz bir iyileşme sağlanır. Genel sağlık durumu iyi olan hastaların tamamına implant yerleştirme uygulamaları gerçekleştirilebilir.

Alanya Diş Klinikleri Fiyatları

Alanya Diş Klinikleri Fiyatları
Alanya Diş Klinikleri Fiyatları

Alanya diş tedavilerinde başarılı klinikleri ve diş uzmanları ile dikkat çeker. Bu nedenle sağlık turizminde de sıklıkla tercih edilen yerlerden biridir. Alanya’da hem tatil yapabilir hem de 80 Eurodan başlayan fiyatlarla diş tedavilerinizi olabilirsiniz. Alanya’da diş tedavileri ile ilgili detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir