Daaweyn

Daaweynta Cayilka

Articles Latest

Qalabka Ilkaha

Didim Ilkaha Maqaarka

Ilkaha la gashado Didim waa nooc daawaynta lagu dabaqo haddii ay dhacdo ilko maqan. Ilkaha ayaa luminaya awoodooda wakhti ka dib waxayna bilaabaan inay soo baxaan natiijada dhaawaca.