Türkiye Diş Klinikleri Fiyatlar ve Başarı Oranları

 Türkiye’de diş klinikleri oldukça gelişmiş teknoloji cihazlar ve uzman doktorlar ile çalışmalarını sürdürür. Gelişen teknoloji ve bunun getirdikleri sayesinde diş tedavileri eskiye nazaran oldukça kısa sürelerde gerçekleşir. Ağız içi sağlığı ve durumlarına bağlı olarak farklı yöntemler uygulanarak diş tedavileri gerçekleştirilebilir. Yoğun iş yaşamına sahip olan bireyler diş tedavilerinin kaç saat sürdüğünü merak edebilirler. Diş tedavi türüne bağlı olarak bu süreler değişiklik gösterir.

Diş Kliniklerinde Muayene ve Görüntüleme

Oral diagnoz, diş hekimliğinde ağız ve diş hastalıklarında ya da ağızda belirti gösteren sistemik hastalıkların radyolojik görüntüleme teknikleri ile teşhis edilmesine dayanır. Bunun sonucunda gerekli olan tedavi yöntemlerinin planlanması sağlanır. Kliniklerde gerçekleştirilen dijital görüntüleme yöntemleri sayesinde teşhis ve tedavi planlamaları oldukça kolay bir şekilde gerçekleştirilir.

Konservatif Diş Tedavileri

Malzeme teknolojilerinde yaşanan gelişmeler sayesinde bugün kompozit dolgular diş hekimliği pratiğinde her alanda rahatlıkla kullanılabilir. Küçük ve orta ölçekli diş dokusu kaybı durumlarında kompozit oldukça başarılı olması ile dikkat çeker.

Ön dişlerde kaza sonucunda renk değişikliği, kırık, arka dişlerde eski amalgam dolgular, diş renginde olan kompozit dolgular sayesinde rahatlıkla doldurulabilir. Dişlerin arasındaki aralıkların da kompozit dolgu yardımıyla kapatılması mümkündür.

Çürük diş dokusunun uzaklaştırılmasının ardından dişin doğal rengi ile uyumlu olan kompozit dolgu malzemesi tercih edilir. Bu sayede farkı belli olmayan estetik sonuçların elde edilmesi mümkün olur. Estetik kompozit restorasyon sayesinde fonksiyonel anatomik ve estetik bozukluklar dişlere çok az bir müdahale ile rahatlıkla düzeltilebilir.

Kanal Tedavisi

Dişin canlılığı sağlayan dokular diş merkezinde bulunan boşlukta yer alan ve pulpa isimli damar ve sinirlerdir. Uyumsuz restorasyon çalışmaları ve eski dolguların çevresinde meydana gelen derin çürükler, yeni çürükler ya da kaza sonucunda dişin sinir ve damar dokularında canlılığını kaybetme durumları söz konusu olabilir. Bunun yanında bu alanların enfekte olması gibi durumlar da söz konusu olabilir.

Bu gibi durumlarda sıklıkla dişte apse, yüzde şişme, ağrı gibi durumlar söz konusu olur. Bu dişlere endodontik tedavi yani kanal tedavilerinin uygulanması gerekir. Kanal tedavisinde pulpada yer alan damar ve sinirler uzaklaştırılarak pulpa boşluğu dezenfekte edilir. Kanalların genişletilmesi ve kanalların dolgu malzemesi ile doldurulması işlemleri uygulanır.

Protetik Diş Tedavisi

Kron

Dolgu ile restore edilemeyecek büyüklükte diş doku kaybının meydana gelmesi durumunda dişlerin kron ile restore edilmesi işlemleri gerçekleştirilebilir. Kron uygulamasında dişin tüm yüzeyinin kaplanması durumları söz konusudur. Kronun üretildiği malzemeye uygun siman ile dişe yapıştırılan bir uygulamadır.

Kron üretiminde estetik beklentiler, biyolojik ve mekanik gerekliliklere göre değerli metal alaşımları, alüminyum destekli porselen, zirkonyum ya da tam seramik malzemeler kullanılabilir.

Köprü

Diş kliniklerinde diş eksikliklerinin giderilmesinde her zaman implant yerleştirmek ilk tercih olsa da implant uygulamalarının gerçekleştirilemediği durumlarda diş eksikliğinde köprü uygulamaları yapılır. Tek ya da birden çok diş eksikliğinde dişsiz bölgede bulunan komşu dişlerin küçültülmesi işlemi gerçekleştirilir. Hazırlanan tek parça köprü küçültülüp diş üzerine yapıştırılması sağlanır. Bu sayede eksik diş ya da dişlerin yerine konması sağlanır.

Diş eksikliğinin olduğu bölgeye bağlı olarak köprünün üretileceği malzemenin seçilmesi mümkündür. Kron yapımındaki gibi köprü yapımı uygulamalarında da zirkonyum, metal, alüminyum destekli porselen ya da tam seramik malzemeler kullanılabilir. Uygulamaların simanlar ile yapıştırılması sağlanır.

Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı

3-12 yaş aralığında olan tüm çocukların diş sorunları ile ilgilenilirken diş hekimleri tarafından gerekli ağız hijyeni hakkında bilgi verilmesi son derece önemlidir. Diş çürüğü sorunlarının engellenmesi için fissür örtücü ve flor uygulamaları pedodonti uzmanları tarafından gerçekleştirilir. Ortodontik bozuklukların oluşmasını engellemeye yönelik çalışmalar gerçekleştirilir.

Ortodonti

Ortodonti
Ortodonti

Dişlerdeki çapraşıklık, çenede kapanış bozukluğu tedavisi ile ilgilenen alan ortodonti olarak isimlendirilir. Hareketli apareyler ya da sabit tedavi yöntemleri kullanılarak çene büyümesinin yönlendirilmesi, kötü alışkanlıkların çene üzerinde yaptığı olumsuzlukların ve tüm çapraşıklık sorunlarının giderilmesi ortodonti uzmanları tarafından sağlanır.

Kullanılan tutucular ve teller diş ile aynı renktedir. Bu sayede estetik yönden problemlerin ortadan kalkması mümkün olur. Ortodontik tedavi her yaştan bireye rahatlıkla uygulanabilir. Ortodontik tedavide sıklıkla kullanılan tellerin dişin dil tarafına yerleştirilmesi ile görünmeyen lingual ortodontik tedavi tekniği sayesinde diş telleri görünmeden tedavi olmak mümkün olur. Bunun yanında dışarıdan belli olmayan şeffaf plaklar yardımıyla da diş çapraşıklarının düzeltilmesi sağlanabilir.

Tel görüntüsünü tercih etmeyen çocuklar için renkli ve estetik teller son dönemlerde sıklıkla tercih edilir. Tüm tedavi teknikleri Türkiye’de hem çocuklar hem de yetişkinler için başarılı bir şekilde uygulanır.

Diş Kliniklerinde Diş Eti Hastalıkları Tedavisi

Dişi çevreleyen diş eti, ligamentler ve kemik ile alakalı tüm hastalıkların tedavisi periodontoloji alanında yürütülür. Diş ipi kullanımı, diş fırçalama, rutin diş hekimi ziyaretlerinde doktorun uygulamış olduğu profesyonel temizlik işlemleri periodontal hastalıkların önlenmesi konusunda yeterlidir.

Hamilelik döneminde meydana gelen hormonal bozukluklar, bazı sistemik hastalıklar, hatalı ya da yetersiz ağız bakımları diş hastalıklarının meydana gelmesine sebep olabilir. Akut ve kronik periodontitis, gingivitis, ülseratif diş eti hastalıklarının tedavisi, diş eti apseleri, kök düzeltmesi, flap operasyonu gibi cerrahi teknikler ve biyolojik malzemeler kullanılarak sorunların giderilmesi sağlanır.

İmplant Uygulamaları

İmplant uygulamaları diş kökü gibi davranan materyallerin çene kemiği içerisine cerrahi operasyonlar ile yerleştirilmesi işlemlerine verilen isimdir. Bu vidalar insan vücudu ile biyolojik açıdan uyumlu olan titanyum malzemelerden üretilir.

Tek ya da birden fazla diş eksikliği durumunda lokal anestezi altında muayenehane ortamlarında uygulamalar başarılı bir şekilde gerçekleştirilir. Dental işlemler ile ilgili endişe duyan hastalarda implant uygulamaları genel anestezi ya da sedasyon altında gerçekleştirilebilir.

Çoğunlukla implantlar diş etine yapılan bir kesi ile çene kemiği ortaya çıkarılarak bu alana yerleştirilir. Sonrasında diş eti üzerine sonrasında alınmak üzere dikiş atma işlemi gerçekleştirilir. Operasyonu takiben diş hekimlerinin önerileri ve kullanılan ilaçlar ile sorunsuz bir iyileşme döneminin gerçekleştirilmesi mümkün olur.

İmplantlar uygulandıkları kemik bölgelerine ve hastaların kemik yoğunluklarına bağlı olarak yaklaşık 2-6 ay içerisinde kemik ile bütünleşme sağlayabilir. Bu süreçte implant üzerine hareketli ya da sabit protez uygulanabilir. Fonksiyon ve estetik kazandırmanın yanı sıra implantlar diş eksikliği ile meydana gelen kemik kaybının önlenmesi ile çenelerde form ve yapının devamlılığını sağlama özelliğine sahiptir.

Genel sağlık durumları iyi olan herkese implant uygulamaları gerçekleştirilebilir. Steril cerrahi koşullarda ve doğru bir planlama ile hastaların ağız hijyenine göstermiş oldukları özen sayesinde tedavinin başarısında da artış meydana gelir.

İmplant Tedavisi Nasıl Yapılır?

İmplant tedavilerinde uzun ömürlü bir diş için ağız ve diş bakımlarına dikkat edilmesi gerekir. Kullanılan malzemeler son teknoloji olduğundan implant fiyatları da diğer uygulamalara göre daha pahalıdır. Bu tedavi uzun ömürlü olduğu için diğer tedaviler gibi birkaç yıl sonra yeniden para harcamaya gerek kalmaz.

İmplant, titanyum malzemeden üretildiğinden ağız içinde bulunan organizmalar ile son derece uyumludur. Bu durumda implantın reddedilmesi gibi bir durum söz konusu olmayacaktır. İmplant tedavileri iki aşamadan meydana gelen uygulamalardır. Bu tedavi yönteminde ilk olarak cerrahi aşama uygulanır. Sonrasında ise üst protez aşamasına geçilir. Her implantın kemiğe yerleştirilme süresi yaklaşık olarak 30 dakika gibi bir sürede gerçekleştirilir.

Toplam işlem süreleri kemik yapısına, hastaların genel durumlarına, yapılacak olan işlem sayılarına bağlı olarak farklılık gösterir. İmplant tedavileri genellikle lokal anestezi altında gerçekleştirilen uygulamalardır. Ancak bazen genel anestezi veya sedasyon uygulamaları ile de işlemlerin gerçekleştirilmesi mümkün olur.

Uygulama lokal anestezi altında yapılsa bile herhangi bir ağrı durumu söz konusu olmayacaktır. İmplant hastaları işlem sırasında ağrı hissedilip hissedilmeyeceğini merak etmektedir. Lokal anestezi sonrasında diş hekimleri uygulamaları gerçekleştirirken hastaların herhangi bir ağrı hissetmesi durumu söz konusu olmaz. Operasyondan yaklaşık 3 saat sonra hastaların ağrı hissetmesi durumları söz konusu olabilir. Ağrı şiddetleri kişilere bağlı olarak değişiklik gösterir. Ancak bu ağrı durumları dayanılmaz şiddetlerde değildir. Ağrı kesici yardımıyla bu ağrıların giderilmesi sağlanabilir. İmplantların uzman diş hekimleri tarafından çene kemiğine yerleştirilmesinden sonra canlı dokular ile kaynaşmanın sağlanması açısından 3-4 aylık bir zamana ihtiyaç duyulur.

Süre tamamlandıktan sonra üst kısımda bulunan protezler 1 hafta gibi bir sürede tamamlanarak kök görevi gören implantların üzerine yerleştirilir. Gerekli görülmesi halinde üç boyutlu planlama ile önceden ayarlanması mümkün olur.

İmplant yapımı sırasında çene kemiğinin yetersiz olması halinde yapay kemik grefti yerleştirme işlemleri uygulanır. İmplant tedavilerinde çene kemiğinin yetersiz olması durumu son derece önemlidir. Yapay kemiklerin eklenmesinden sonra 6 aylık bir sürede bu kemikler gerçek bir kemik yapısına dönüşeceklerdir. Bunun yanında vücudun başka yerlerinden alınan kemik parçaları sayesinde kemiğin güçlendirilmesi işlemleri gerçekleştirilebilir.

İmplant Tedavisi Avantajları Nelerdir?

İmplant tedavisi avantajları son derece fazladır. Bu nedenle günümüzde sıklıkla tercih edilen uygulamalar arasında yer alır. Bu uygulamanın en önemli avantajı uzun yıllar herhangi bir soruna neden olmadan ağızda kalmasıdır. Günlük bakımları doğru bir şekilde gerçekleştirildiğinde uzun yıllar doğal dişe yakın çiğneme fonksiyonları ile kişilere rahatsızlık vermeden rahat bir şekilde kullanılabilir.

İmplantlar tek diş kayıplarında bile son derece başarılıdır. Komşu dişlere herhangi bir restorasyona gerek kalmadan rahatlıkla uygulanabilir. Kaliteli malzemeler ile hijyenik ortamlarda gerçekleştirilen implantlar hastalara pek çok açıdan avantaj sunar.

Sağlam bir şekilde yapılan implantlar ileride herhangi bir probleme neden olmaz. İmplant yaptırmanın avantajları son derece fazladır.

  • Estetik bakımdan daha güzel bir yapıya sahip olduğu için özgüveni tamamlama özelliği bulunur.
  • İmplant uygulamaları kişilerin yaşam kalitesinin artmasını sağlar.
  • Yüksek bütçeli bir uygulama olmasına rağmen uzun yıllar sorunsuz bir şekilde kullanılabilir.
  • Protez çıkma korkusu olmadan güvenli bir şekilde konuşma ve yemek yeme rahatlığı sağlama özelliği bulunur.
  • Çiğneme fonksiyonları aksamadığı için sağlıklı bir şekilde beslenmeye imkan tanır.
  • Konuşmayı düzenlemesinin yanında ağız kokusunun da ortadan kalkmasına yardımcı olur.

İmplant vidalarının belirli bir ölçüsü vardır. Bu nedenle çene kemiği uygun olan kişilere güvenli bir şekilde uygulanabilir. Genel sağlık durumları iyi olan kişilere güvenli bir şekilde uygulanabilme özelliği bulunur. Genel sağlık durumu iyi olan kişilere uygulanmasında herhangi bir sakınca bulunmaz.

Diş kaybı olan durumlarda bu yöntem rahat bir şekilde tercih edilebilir. İmplant, lokal anestezi ile uygulandığı için tedavi aşamasında ağrı durumları söz konusu olmaz. Tedaviden sonra akşam saatlerinde ağrı durumları söz konusu olabilir. Bu sorunlar da ağrı kesiciler ile çözülebilmektedir. İmplant tedavi süreleri 2-5 ay arasında farklılık gösterir.

 

Fabulous woman clothed in red sweater, with curly long hair and elegant hands is holding a mirror for looking through the final work of dental doctor.

 

Diş Beyazlatma Uygulamaları

Dişlerin günlük yaşamda çeşitli sebeplerle sararması ya da koyulaşması sonucunda istenmeyen görünümler meydana gelebilir. Diş beyazlatma işlemi ile bu görünümden kurtulmak mümkündür. Dişlerin estetik bakımdan güzel ve sağlıklı bir görünüşe ulaştırılması açısından gerçekleştirilen ve diş renklerinin beyaza yaklaşmasını sağlayan uygulamalar diş beyazlatma içerisinde yer alır. Bu amaçla profesyonel bir şekilde diş hekimliği kliniklerinde gerçekleştirilen teknikler bulunur.

Dişler doğal renklerini iki farklı şekilde kaybederler. Bunlar;

  • Dışsal renk değişikliği
  • İçsel renk değişikliği şeklindedir.

Dışsal renk değişikliği sorunları, kahve, çay, sigara kullanımı, gıda boyaları gibi diş yüzeyine dışarıdan etki eden kimyasal maddeler nedeniyle zamanla diş renklerinde sararma ya da koyulaşma durumlarının meydana gelmesidir. Bu sebeple dışsal renk değişikliği olan dişlerde diş yüzeyini hedefleyen teknikler çok daha başarılı olacaktır.

İçsel renk değişikliği sorunları, diş içerisinde yer alan dokularda meydana gelen tahribat ya da fonksiyon kaybına neden olan sağlık sorunlarına bağlı olarak gelişir. Bu tarz renk değişikliği problemlerinde profesyonel düzeylerde teknikler uygulanır.

Diş Beyazlatma Konusunda Nelere Dikkat Edilmelidir?

Diş beyazlatma ve diş temizliği diğer diş tedavileri gibi diş hekimlerince gerçekleştirilir. Hastaların diş yapılarına uygun olacak şekilde yapılması gereken gerekli tedaviler gerçekleştirilir. Diş beyazlatma uygulamaları gerçekleştirilmeden önce dişlerde çürük sorunları varsa bunların tedavi işlemleri yapılmalıdır.

İlk önce çürük tedavilerinin gerçekleştirilmesinin nedeni kullanılan solüsyonun çürük kısımlara girerek dişin iç kısımlarına ulaşmasına engel olmaktır. Diş beyazlatma işlemlerinden sonra dişlere gerekli bakımın yapılması son derece önemlidir. Oluşan beyazlığın kaybedilmemesi için diş hekiminin önerdiği gibi bakım işlemleri uygulanmalıdır.

Beyaz dişler çeşitli nedenlerle beyazlığını kaybedebilir. Düzenli olarak fırçalanan dişler bile her zaman beyazlığını koruyamaz. Gitgide koyu renk alması durumları söz konusu olur. Dişlerini yeterli derecede fırçalayan ancak bu konuda fayda görmeyen kişiler diş beyazlatma yöntemlerini tercih edebilirler. Beyaz dişler kişilerin kendilerine olan güvenlerinin artmasını sağlar. Bunun yanında sosyal hayatta da olumlu pek çok etkileri bulunur. Aksi durumlarda kişilerin güvenleri zedelenir. Sosyal hayatta olumsuzluklar söz konusu olur.

Ofis tipi diş beyazlatma uygulamalarında hastaların diş etlerinin zarar görmemesi adına çeşitli plaklar kullanılır. Diş hekimleri tarafından hazırlanan beyazlatıcı jel hastalara uygulanarak dişlerin beyazlaması sağlanır. Sürülen bu jellerin aktif olması açısından led ışık kullanımları söz konusudur. İşlemin ardından kişilerin dişleri 3-4 ton açılacaktır.

Ev tipi diş beyazlatma uygulamalarında hastalar beyazlatma işlemlerini kendi kendilerine yaparlar. Diş hekimleri tarafından hastaların diş yapılarına uygun olan plaklar hazırlanır. Dişlere sürülecek olan jeller hastalara bir set şeklinde verilir. Bunun yanında bu jellerin nasıl uygulanacağı ile ilgili olarak da hastalar bilgilendirilir.

Diş Klinikleri Gülüş Tasarımı

Günümüz koşullarında teknolojinin sürekli olarak gelişmesi ile beraber diş tedavilerinde de gelişmeler olmuştur. Gülüş tasarımı yaygın bir şekilde tercih edilen tedavi yöntemlerinden biridir. Bu uygulamalar gerek görülmesi halinde botoks işlemleri ile birlikte uygulanabilir. Yüz hatlarına uygun olan gülüş tasarımları dijital ortamda ve bilgisayar ortamında hazırlanarak hekim ve hasta onayı ile tedavi uygulaması gerçekleştirilir. Kişilerin yüz, çene ve diş yapıları farklı olduğu için kişilere özel tasarım işlemleri gerçekleştirilir.

Türkiye’de Diş Klinikleri Fiyatları

Türkiye’de Diş Klinikleri Fiyatları
Türkiye’de Diş Klinikleri Fiyatları

Türkiye’de diş kliniklerinde gerçekleştirilen tedavilerin başarı oranları yüksektir. Bu nedenle sağlık turizmi kapsamında yurt dışından pek çok kişi diş tedavisi olmak adına Türkiye’yi tercih eder. Fiyatların son derece uygun olması bakımından da bu ülke son derece avantajlıdır. Türkiye’de diş klinikleri fiyatları ile ilgili bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir